Huyện Giồng Trôm

 • Quầy Thuốc 117

  Ấp 1, X. Tân Hào, H. Giồng Trôm, Bến Tre

 • Quầy Thuốc Số 205 - Điện Linh

  Ấp Đồng Nhơn, Chợ Lương Quới, X. Lương Quới, H. Giồng Trôm, Bến Tre

 • Quầy Thuốc 206

  X. Mỹ Thạnh, H. Giồng Trôm, Bến Tre

 • Đại Lý Số 269 - 709

  Ấp 7, X. Phước Long, H. Giồng Trôm, Bến Tre

 • Quầy thuốc 386

  Thuận Điền, Giồng Trôm, Bến Tre

 • Quầy Thuốc 398

  Ấp 1, X. Hưng Nhượng, H. Giồng Trôm, Bến Tre

 • Quầy Thuốc 460

  Ấp 2, X. Long Mỹ, H. Giồng Trôm, Bến Tre

 • Đại Lý Số 53

  Chợ Mỹ Lồng, Ấp 1, X. Mỹ Thạnh, H. Giồng Trôm, Bến Tre

 • Đại Lý Số 618

  Ấp 7, X. Phước Long, H. Giồng Trôm, Bến Tre

 • Quầy thuốc 678

  415 Ấp Thới Hòa,X. Châu Hòa, H.Giồng Trôm, Bến Tre

 • Quầy thuốc số 832

  Ấp Kinh Ngoài, X. Bình Hoà, H. Giồng Trôm, Bến Tre

 • Nhà Thuốc Phúc Thịnh

  95 KP. 2, TT. Giồng Trôm, H. Giồng Trôm, Bến Tre

 • Nhà Thuốc Tế Lương Đường 5

  X.Tân Hào, H. Giồng Trôm , Bến Tre

 
1900 2163