Huyện Đầm Dơi

 • Quầy Thuốc Số 1

  Đường Huỳnh Ngọc Diệp, Khóm 4, TT. Đầm Dơi, H. Đầm Dơi, Cà Mau

 • Quầy Thuốc Hoàng Thiện

  Chợ Chà Là, X. Trần Phán, H. Đầm Dơi, Cà Mau

 • Cơ sở YHCT Lâm Mỹ Châu

  Khóm 4, TT. Đầm Dơi, H. Đầm Dơi, Cà Mau

 • Nhà Thuốc Phương Nga

  Ấp 7, X. Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau

 • Quầy thuốc Ý Vỹ

  Tân Điền, X. Tân Duyệt, H. Đầm Dơi, Cà Mau

 • Quầy Thuốc Tây Số 5

  524 Chợ Cái Keo, X. Quách Phẩm, H. Đầm Dơi, Cà Mau

 
1900 2163