Huyện U Minh

 • Quầy thuốc Kiều My

  Ấp 7, X. Khánh Hòa, H. U Minh, Cà Mau

 • Quầy thuốc Lê Chi

  Ấp 9, X. Nguyễn Phích, H. U Minh, Cà Mau.

 • Quầy Thuốc Tây Lâm Thanh Điền

  55 Ấp 3, Chợ X. Khánh Hội, H. U Minh, Cà Mau

 • Quầy Thuốc Mỹ Đình

  Ấp 3, X. Khánh Hội, H. U Minh, Cà Mau

 • Quầy thuốc Mạnh Hà

  X. Khánh An, H. U Minh, Cà Mau

 • Quầy thuốc Ngọc Hưởng

  Khóm 1, TT. U Minh, H. U Minh, T. Cà Mau

 • Quầy Thuốc Trần Văn Xía

  Khóm 4, Chợ TT. U Minh, H. U Minh, Cà Mau

 • Quầy thuốc Triệu Vĩ

  Ấp 6 - X. Khánh An - H. U Minh - Cà Mau.

 
1900 2163