Huyện Thới Lai

 • Quầy thuốc Nguyễn Bích Trâm

  Ấp Đông Hòa, X. Đông Thuận, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Mp Cô Hạnh

  Chợ Thới Lai, TT Thới Lai, H Thới Lai, Cần Thơ

 • Nhà Thuốc Chí Nhân

  Ấp Thới Thuận B, TT. Thới Lai, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Đại Lý Hữu Sự

  Ấp Phú Thọ, X. Trường Xuân, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Quầy Thuốc Hoàng Thái

  Ấp Đông Hòa, Đông Thuận, Thới Lai, Cần Thơ

 • Đại Lý Hồ Văn Tuôi

  Ấp Phú Thọ, X. Trường Xuân, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Mp Hằng Xuân

  Thới Thuận B, TT Thới Lai, Cần Thơ

 • Đại Lý Lê Văn Khải

  Ấp Đông Hòa, X. Đông Thuận, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Quầy Thuốc Mỹ Hoàng

  Ấp Thới Thuận A, Xã Tân Thạnh, H. Thới Lai, T. Cần Thơ

 • Đại Lý Nhan Văn Trung

  Ấp Trường Trung, X. Trường Thành, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Đại Lý Phương Mai

  Ấp Phú Thọ, X. Trường Xuân, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Quầy Thuốc Thúy Anh

  Ấp Thới Thuận B, TT. Thới Lai, H. Thới Lai, Cần Thơ

 • Nhà Thuốc Tế Dân Đường

  Ấp Trường Ninh, X. Trường Xuân, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Nhà Thuốc Tế Dân Đường 2

  Ấp Phú Thọ, X. Trường Xuân, H. Thới Lai, Cần Thơ

 • Đại Lý Thu Nga

  Ấp Phú Thọ, X. Trường Xuân, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Đại Lý Thanh Sơn

  Ấp Phú Thọ, X. Trường Xuân, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Quầy Thuốc Thanh Tâm

  Ấp Trường Trung, X. Trường Thành, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Đại Lý An Khang

  Ấp Trường Minh, X. Trường Xuân, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ

 • Tiệm Thuốc Bắc Vĩnh Phước Đường

  42/1 Ấp Thới Thuận A, TT Thới Lai, H. Thới Lai, Cần Thơ

 • Quầy Thuốc Văn Tính

  Ấp Định Khánh B, X. Định Môn, Thới Lai, Cần Thơ

 
1900 2163