Huyện Lai Vung

 • Quầy Thuốc Đoàn Đa

  202, Khóm 3, T.T Lai Vung, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 • Nhà Thuốc Đắc Linh

  Chợ Cái Đôi, Tân Thành, H.Lai Vung, Đồng Tháp

 • Nhà Thuốc Ích Thọ Đường

  601 Long Thành, X. Long Hậu, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 • Nhà Thuốc Kim Ngọc

  Chợ Long Định, X. Long Thắng, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 • Nhà Thuốc Lộc Đến

  761/1 Ấp Long Khánh A, X. Long Hậu, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 • Quầy Thuốc Mỹ Tiên

  Chợ Giao Thông, X. Phong Hòa, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 • Nhà Thuốc Ngọc Yến

  314 Khóm 1, TT. Lai Vung, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 • Nhà Thuốc Tế Lương Đường 6

  Chợ Mới, TT. Lai Vung, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 • Nhà Thuốc Tú Mỹ

  Ấp Tân Bình, Kiốt Chợ X. Tân Thành, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 • Quầy Thuốc Thanh Thùy

  Chợ Cái Tắc, Ấp Long Thành A, X. Long Hậu, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 • Quầy Thuốc Việt Tài

  382 Khóm 1, TT. Lai Vung, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 • Nhà Thuốc Xuân Diễm

  185 Khóm 2, TT. Lai Vung, H. Lai Vung, Đồng Tháp

 
1900 2163