Huyện Chư Pưh

  • Nhà Thuốc Hà Văn Vinh

    Chợ Phú Quang, X. Ia Hrú, H. Chư Pưh, Gia Lai

 
1900 2163