Huyện Tuy An

 • Quầy Thuốc Bích Phượng

  Thôn Phú Mỹ, Xã. An Dân, Tuy An, Phú Yên

 • Quầy Thuốc Minh Tín

  Thôn Phú Tân, X. An Cư, Tuy An, Phú Yên

 • Quầy Thuốc Ngọc Hà

  Xã An Chấn, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

 • Quầy Thuốc Tâm Đoan

  83 Lê Thành Phương, TT. Chí Thạnh, H. Tuy An, Phú Yên

 • Quầy Thuốc Tâm Hưng

  48 Lê Thành Phương, Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên

 • Quầy Thuốc Toàn Long

  Phú Tân, X.An Cư, Tuy An, Phú Yên

 • Quầy Thuốc Thanh Nhàn

  Vùng 10, X. An Nghiệp, H. Tuy An, Phú Yên

 
1900 2163