Quận Sơn Trà

 • Nhà Thuốc Dapharco 101

  1104 Ngô Quyền, An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 112

  122 Phạm Tu, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TpĐà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 113

  827 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 140

  19 Phó Đức Chính, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 141

  Kios 7F Triệu Việt Vương, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 96

  791 Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc An Hải Bắc

  Kios 8-9 Chợ An Hải Bắc, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc An Phước 2/Nhà Thuốc An Thảo 2

  183 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Đông Giang

  59 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Khang Hưng

  138 Khúc Hạo, P. Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Phương Anh

  262 Khúc Hạo, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Thịnh Đức Xuyến

  60 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Thu Lan

  104 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Thanh Tâm

  190 Lê Tấn Trung, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 107

  139 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 137

  60 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

 
1900 2163