Quận Liên Chiểu

 • Nhà Thuốc Dapharco 117

  11 Ngô Thì Nhậm, P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 119

  316 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 144

  03 Phạm Như Xương, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 145

  Kios Số 9 Chợ Hòa Mỹ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 149

  198 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 174

  710 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 75

  864 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 76

  844 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • NT Dapharm 82

  109 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Hồng Nhung

  83 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Hạnh Nhân

  Lô 01 Chợ Nam Ô, Nam Ô, Liên Chiểu

 • Nhà Thuốc Long Thạnh ( Nhật Minh)

  54 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Minh Mẫn

  76 Nam Cao, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Minh Tâm

  28 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Nguyên

  41 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Thiện Bình

  92 Nam Cao, P.Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Thịnh Phát

  420 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

 • Quầy Thuốc Tuyết Trinh

  37 Ngô Thì Nhậm, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • NT Thiện Toàn

  44 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Thành Vinh 2

  879 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Xuân Quang

  Kiot số 7, Hoa Viên Chợ Hoà Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

 
1900 2163