Quận Thanh Khê

 • Nhà Thuốc Dapharco 03

  87 Phạm Nhữ Tăng, Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 189

  187 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Dapharco 54

  122 Ông Ích Khiêm, Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Đại Học

  254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Đức Trí

  160 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Hồng Đức

  282 Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Huy Hoàng

  62 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Hà Phúc

  213 Hà Huy Tập, Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Hùng Thịnh

  152 Hà Huy Tâp, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Khải Vinh

  306 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Ngọc Anh

  127 Phan Thanh, Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Nguyệt

  362 Hùng Vương, Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Phúc Khang

  763 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Phúc Lai Thành

  5 Nguyễn Đình Tựu, An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Phúc Lộc

  235A Huỳnh Ngọc Huệ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Phước Thiện 2

  322 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Cao Quý Lộc

  136 Lê Độ, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

 • Nhà thuốc Tân An

  311/51 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Thùy Dung

  823 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Thăng Long

  944 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Thanh Thủy

  105A Huỳnh Ngọc Huệ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

 • Thuốc tây Phúc Mai

  920 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà thuốc Thiện Nhân

  21 Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà thuốc Thùy Trang

  695/1, Trần Cao Vân, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 • Nhà Thuốc Vân Ngọc

  53 Đường Huỳnh Ngọc Huệ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

 
1900 2163