Huyện Chư Prông

  • Quầy Thuốc Tâm Dược

    Làng Gìa, Xã Ia Boong, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

 
1900 2163