Huyện Chư Sê

  • Quầy Thuốc Số 81

    888 Hùng Vương, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

  • Quầy Thuốc Nam Việt

    Thôn 7, X. Ia BLang, H. Chư Sê, Gia Lai

  • Nhà Thuốc Thụ Hòa

    812 Hùng Vương, TT. Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai

 
1900 2163